Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 7. mars 2020 klokken 15.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Margareth Bjerke Andersson foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 6 stemmer representert.

6. Styrets årsberetning. Leder leste opp årsberetningen. Vedtatt enstemmig.

7. Fjorårets regnskap. Regnskapet gjennomgått av kasserer og enstemmig vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse for 2021. Styrets forslo uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg. Stein Barli foreslått og valgt til leder,

Svein Johan Strøm Haugen foreslått og gjenvalgt til nestleder,

Jan P. Krogh foreslått og gjenvalgt til kasserer,

Margaret Bjerke Andersson og Bozena Blili foreslått og valgt til styremedlemmer.

Alle uten motkandidater og ved akklamasjon.

10. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag.

Møtet hevet kl. 15.50 ref. Jan P. Krogh/s/                   møteleder Margareth Bjerke Andersson/s/

Innkallelse til ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 7. mars 2020 klokken 15.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av tellerkorps på to personer

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett

6. Styrets årsberetning

7. Fjorårets regnskap

8. Kontingentfastsettelse for 2021. Styrets forslag er uendret kontingent på 300,- kr.

9. Valg av styreleder, nestleder, kasserer og eventuelt styremedlemmer

10. Innkomne forslag

Årsberetning for 2019

Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte ble avholdt den 9. mars 2019. Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent. Kontingenten ble beholdt på 300,- kr. Styret ble gjenvalgt; Margareth Bjerke Andersson (leder), Svein Johan Strøm Haugen (nestleder), Jan Petter Krogh (kasserer) og Bozena Blili (styremedlem).

Driften. Besøkstallet i museet synker stadig, sist år til 184 mot 265 i 2018, men i 2019 var museet stengt alle andre dager enn lørdag hele året. Så sett i forhold til at vi ikke fikk noen til å påta seg å holde åpent i fellesferien var nedgangen liten.

PR. Foreningen har fått egne hjemmesider; www.tegneseriemuseumsvennene.no. Vi har også fått avisomtale i Hadeland 13.09.19 pga samarbeidet med Riksmuseet om et markedsføringspunkt ved Bislett i Oslo.

Utstillingene. Forlagene sender inn sine utgivelser og i tillegg har vi mottatt gaver og originaler så arkiv og utstillinger øker jevnt.

Medlemstall og økonomi. Medlemstallet sank i 2019 til 17 betalende medlemmer som betalte totalt 5.700,-. Salg ga 44.174,81. Fremleie 84.000,-. Driftsstøtte fra Gran kommune 1.000,-.. Tippemidler 9.316,90. Støtte fra Sparebank1-stiftelsen 2.000,-. Støtte fra Donaldistene 10.000,-. Fra Jan P. Krogh 12.000,-. Leseland avskrev gammel gjeld med 20.500,- og Jan P. Krogh med 63.829,17. Foreningen er følgelig gjeldfri ved årsskiftet. Bruktbutikken Haugens Brukthjørne ble gitt i gave til foreningen da Haugen måtte reise hjem pga sykdom i familien. Vi har også fått endel kurver og en stor mengde polske håndvevde tepper i gave av Per Karsten Ims. Alt vil bli forsøkt solgt til inntekt for foreningen.

Medlemskap. Foreningen er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle medlemmer får to til tre nummer av Bobla, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Medlemskapet i foreningen som skapte museet og som er den eneste større i Norge med over 200 medlemmer, er viktig for museets anseelse i og utenfor tegneseriemiljøene. Vi er også medlem i Informasjonskontoret i Norge, Leseland og Riksmuseet, noe som gir markedsføring via disses markedsføring i Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo

Materiell. Vi har visittkort , pins, krus, kjøleskapsmagneter, postkort, lommekniver, diverse penner og tøymerker til PR- og vervebruk. Ta kontakt for verveeffekter.

Referat fra ordinært årsmøte i Tegneseriemuseets Venner

Lørdag 9. mars 2019 klokken 15.00 i Tegneseriemuseet i Norge

1. Valg av møteleder. Margareth Bjerke Andersson foreslått og valgt ved akklamasjon.

2. Valg av referent. Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

3. Valg av tellerkorps på to personer. Ingen så behov for dette.

4. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Årsmøtet er annonsert på Tegneseriemuseets hjemmeside. Innkallelsen til årsmøtet er sendt ut til medlemmene via e-post og vedlagt Bobla. Innkallelsen og dagsordenen godkjent ved akklamasjon.

5. Kontroll av tilstedeværendes stemmerett. 8 stemmer representert.

6. Styrets årsberetning. Leder leste opp årsberetningen. Vedtatt enstemmig.

7. Fjorårets regnskap. Regnskapet gjennomgått av kasserer og enstemmig vedtatt.

8. Kontingentfastsettelse for 2020. Styrets forslo uendret kontingent på 300,- kr. Enstemmig vedtatt.

9. Valg. Margaret Bjerke Andersson foreslått og gjenvalgt til leder,

Svein Johan Strøm Haugen foreslått og gjenvalgt til nestleder,

Jan P. Krogh foreslått og gjenvalgt til kasserer,

Bozena Blili foreslått og gjenvalgt til styremedlem..

Alle uten motkandidater og ved akklamasjon.

10. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag.

Møtet hevet kl. 15.50

ref. Jan P. Krogh/s/                                                       møteleder Margareth Bjerke Andersson/s/